AOD Kraków

Dwudniowe szkolenie obejmujący praktyczne aspekty żywienia, leczenia ran i rehabilitacji. Szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek posiadających uprawnienia do odwiedzania pacjentów w domu.

Konferencja
18-09-2021
5
Program szkolenia
GodzinaInformacje
Dzień 1
8:30 - 9:00Rejestracja
9:00 - 9:30Niedożywienie: występowanie i konsekwencje dla pacjenta 
w szpitalu, domu i opiece przewlekłej
9:30 - 10:00Wskazania do leczenia żywieniowego
10:00 - 10:30Żywienie doustne: rodzaje diet, realizacja, monitorowanie
10:30 - 11:00Przerwa
11:00 - 12:30Żywienie dojelitowe drogą dostępu sztucznego: 
rodzaje dostępu, rodzaje diet, sposoby podaży, monitorowanie, powikłania – profilaktyka i leczenie
12:30 - 13:30Lunch
13:30 - 14:00Żywienie pozajelitowe: rodzaje dostępu, składniki mieszanin, realizacja, powikłania – profilaktyka i leczenie
14:00 - 14:45Finansowanie leczenia żywieniowego
14:45 - 15:15Przerwa
15:15 - 16:15Warsztaty: praktyczne aspekty żywienia doustnego
16:15 - 16:30Przerwa
16:30 - 17:30Warsztaty: praktyczne aspekty żywienia dojelitowego
17:30Kolacja
Dzień 2
8:30 - 9:30Zastosowanie opatrunków w leczeniu ran przewlekłych
9:30 - 10:00Odleżyny w praktyce pielęgniarki – zbiór przypadków
10:00 - 10:30Przerwa kawowa
10:30 - 12:00Dobór opatrunków specjalistycznych do rodzaju rany
12:00 - 12:30Przerwa
12:30 - 12:40Perspektywa pacjenta i opiekuna
12:40 - 13:15Ruch jako lekarstwo - czyli możliwości terapeutycznego oddziaływania na chorego wymagającego opieki
13:15 - 14:15Lunch
14:15 - 16:00Transfery pacjenta w łóżku i poza nim. Handling. 
Pozycje ułożeniowe chorego
16:00 - 16:15Podsumowanie i ankieta